Grote Gracht

Grote Gracht

Voordat de eerste stadsomwalling werd gerealiseerd, werd Maastricht beschermd door een aarde wal met daarom heen een gracht, waar afhankelijk van de ligging (hoogte) water in stond. Door de toenemende welvaart en rijkdom ontstond er steeds meer de roep bij de burgerbevolking om de stad beter te beveiligen tegen vijandelijke legers. De eerste stadsomwalling is maar gedurende een korte periode van toegevoegde waarde voor de stad geweest. Door sterke toename van het stedelijk bedrijfsleven vormden buiten de stadsmuren twee sterke centra's van het bedrijfsleven. De looiers (leerbewerkers) langs de oevers van de Jeker en lakenwevers bij de Boschpoort.

Meerdere muurfragmenten zijn te vinden achter de Zuidzijde van de Grote Gracht tussen de Statenstraat en de Markt. De fragmenten tussen de Statenstraat en de Helmstraat liggen aan de achterkant van het Theater aan het Vrijthof in de open lucht. De fragmenten aan de achterzijde van de huizen aan de Grote Gracht tussen de Helmstraat en de Markt zijn jarenlang zichtbaar geweest aan de achterzijde van het winkelcentrum Entre Deux, vanaf de Helmstraat. Ook bij de nieuwbouw zijn deze muren goed in het zicht van het publiek gebleven.

Grote Gracht nr. 92, een voormalige patriciërswoning. Ze werd gebouwd door de graaf van Tilly, die in 1718 gouverneur van Maastricht werd. De vorstelijke ingangspoort is vrijwel geheel van Naamse steen. Op de binnenplaats kunnen we het restant van een fontein bewonderen, waarvan het reliëf de figuren van Neptunus en Amphitrite voorstelt.

vrijthofstraatjes voormalig paticiërs woning grote gracht